Promocja książki Kosmogonia MiłościPromocja książki Kosmogonia MiłościPromocja książki Kosmogonia Miłości

Promocja książki Kosmogonia Miłości

Po doświadczeniach z małymi formami poetyckimi nabrałam odwagi, by zmierzyć się z dłuższą i trudną formą, jaką jest poemat. Zagadnienie, które nurtowało mnie od dłuższego czasu, było zbyt obszerne, by wystarczył do jego prezentacji cykl krótkich wierszy.

Chodzi o m i ł o ś ć w znaczeniu wykraczającym wyraźnie poza potoczne rozumienie tego słowa. Miłość, która jest jedną z najbardziej znaczących, a może najważniejszą wartością dla każdego człowieka, niezależnie od miejsca, tradycji i kultury, w jakiej urodził się i wzrastał.

Wyjazdy były inspiracją. Fascynujące jest inne rozłożenie akcentów, nawet jeśli mówimy o tych samych sprawach. Zderzenie różnych spojrzeń na świat utwierdziło mnie w przekonaniu, że na całej Ziemi istnieją pewne uniwersalne wartości, których na co dzień należycie nie doceniamy, jak miłość, odpowiedzialność.

Jedną z najbardziej znaczących, a może najważniejszą jest właśnie m i ł o ś ć. Skąd ta najważniejsza m i ł o ś ć przychodzi? Jak długo trwa i dokąd odchodzi? Co jest źródłem tego niezwykłego uczucia w życiu każdego człowieka z osobna i wszystkich ludzi razem? Odpowiedź starałam się zawrzeć w tym poemacie.

Mam nadzieję, że stanie się on inspiracją do przemyśleń dla każdego czytelnika i słuchacza.

Jadwiga JaśkowiakPromocja książki Kosmogonia Miłości

Po doświadczeniach z małymi formami poetyckimi nabrałam odwagi, by zmierzyć się z dłuższą i trudną formą, jaką jest poemat. Zagadnienie, które nurtowało mnie od dłuższego czasu, było zbyt obszerne, by wystarczył do jego prezentacji cykl krótkich wierszy.

Chodzi o m i ł o ś ć w znaczeniu wykraczającym wyraźnie poza potoczne rozumienie tego słowa. Miłość, która jest jedną z najbardziej znaczących, a może najważniejszą wartością dla każdego człowieka, niezależnie od miejsca, tradycji i kultury, w jakiej urodził się i wzrastał.

Wyjazdy były inspiracją. Fascynujące jest inne rozłożenie akcentów, nawet jeśli mówimy o tych samych sprawach. Zderzenie różnych spojrzeń na świat utwierdziło mnie w przekonaniu, że na całej Ziemi istnieją pewne uniwersalne wartości, których na co dzień należycie nie doceniamy, jak miłość, odpowiedzialność.

Jedną z najbardziej znaczących, a może najważniejszą jest właśnie m i ł o ś ć. Skąd ta najważniejsza m i ł o ś ć przychodzi? Jak długo trwa i dokąd odchodzi? Co jest źródłem tego niezwykłego uczucia w życiu każdego człowieka z osobna i wszystkich ludzi razem? Odpowiedź starałam się zawrzeć w tym poemacie.

Mam nadzieję, że stanie się on inspiracją do przemyśleń dla każdego czytelnika i słuchacza.

Jadwiga JaśkowiakPromocja książki Kosmogonia Miłości

Po doświadczeniach z małymi formami poetyckimi nabrałam odwagi, by zmierzyć się z dłuższą i trudną formą, jaką jest poemat. Zagadnienie, które nurtowało mnie od dłuższego czasu, było zbyt obszerne, by wystarczył do jego prezentacji cykl krótkich wierszy.

Chodzi o m i ł o ś ć w znaczeniu wykraczającym wyraźnie poza potoczne rozumienie tego słowa. Miłość, która jest jedną z najbardziej znaczących, a może najważniejszą wartością dla każdego człowieka, niezależnie od miejsca, tradycji i kultury, w jakiej urodził się i wzrastał.

Wyjazdy były inspiracją. Fascynujące jest inne rozłożenie akcentów, nawet jeśli mówimy o tych samych sprawach. Zderzenie różnych spojrzeń na świat utwierdziło mnie w przekonaniu, że na całej Ziemi istnieją pewne uniwersalne wartości, których na co dzień należycie nie doceniamy, jak miłość, odpowiedzialność.

Jedną z najbardziej znaczących, a może najważniejszą jest właśnie m i ł o ś ć. Skąd ta najważniejsza m i ł o ś ć przychodzi? Jak długo trwa i dokąd odchodzi? Co jest źródłem tego niezwykłego uczucia w życiu każdego człowieka z osobna i wszystkich ludzi razem? Odpowiedź starałam się zawrzeć w tym poemacie.

Mam nadzieję, że stanie się on inspiracją do przemyśleń dla każdego czytelnika i słuchacza.

Jadwiga Jaśkowiak